Magyar Égéstudományi Bizottság
A The Combustion Institute magyar tagozata

MEGHÍVÓ

A Magyar Égéstudományi Bizottság soron következõ ülését

2005. május 6-án

tartja Gödöllőn, a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karán.

Napirend

10:30   Megnyitó.

10:35    A SzIE és a Gépészmérnöki Kar bemutatása. A Kar főbb oktatási és kutatás-fejlesztési területei, eredményessége
           Előadó: Dr. Beke János, tanszékvezető egyetemi tanár, dékán.

10:55     Növényi eredetű hajtóanyagok motorikus felhasználása. A témakör kapcsán az elmúlt évtizedben keletkezett jelentősebb kutatási eredmények bemutatása
Előadó: Dr. Jánosi László, egyetemi docens.

11:25   Hazánkban is termeszthető energianövények egyes tüzeléstechnikai tulajdonságai; sajátságos technológiai megoldások
           Előadó: Dr. Barótfi István, tanszékvezető egyetemi tanár, rektorhelyettes.

12:00    Ebéd.

13:00    Körséta a Mezőgazdasági Gépfejlődéstörténeti Múzeumban.

13:30     Anyagátalakítási folyamatok plazmában.
            Előadó: Dr. Mohai Ilona, tud. főmunkatárs, MTA KK, Anyag- és Környezetkémiai Intézet.

14:00    Reakciókinetikai modellek érzékenységi függvényeinek hasonlósága, Ph.D. értekezés ismertetése.
           
Előadó: Dr. Zsély István Gyula, tud. segédmunkatárs, ELTE, Fizikai-Kémiai Tanszék

14:30   Bizottsági ügyek megbeszélése.

14:45    A program befejeződése.

 

Tisztelettel kérem az előadókat, hogy kb. 5 perc vitára is hagyjanak időt az előadásuk végén.

A helyszín megközelítése autóval: Az M3-as útról a gödöllői lejáraton letérve, jobbra, a városközpont irányába haladunk. A HÉV síneken átmenve, egy lámpás kereszteződésnél balra, a 30-as útra, Miskolc irányába fordulunk. Kb. 1 km után, a HÉV síneket újra keresztezi az út, majd kb. 500 m-t követően, egy tűzoltó laktanya és a VW autószerviz között jobbra tartunk. Ez már az egyetemi út. A bal oldalon először a Biotechnológiai Központ mellett halad el az út, majd következik a Gépfejlődéstörténeti Múzeum. Ennek központi épületében lesz az ülésünk; a helyszínen eligazító táblát teszünk ki. HÉV-vel érkezők a gödöllői végállomásig utazzanak. Ott, a vasúti sínek feletti gyalogjárón keresztül jutnak az egyetem területére. Az átjárót követően a parkon keresztül balra tartva kell átmenni. Ezután két épület mellett haladunk el úgy, hogy az épületeket jobbkéz felől mellőzzük. (A régi épület a Premontreiek egykori épülete, ma az egyetem központi székhelye, a hozzá épített viszonylag új épület a Gépészmérnöki Kar). Az épületegyüttes előtt elhaladva, az utat tovább folytatva, jobbról, egy kis dombon találjuk a Mezőgazdasági Gépfejlődéstörténeti Múzeumot.

A Gépészmérnöki Kar az egyetemi étteremben ebéddel látja vendégül a résztvevőket.


Megjelenésére feltétlenül számítok!

Budapest, 2005. április 27.

Dóbé Sándor
a kémiai tudomány doktora
a MÉB elnöke