MÉB Közgyűlés


A Magyar Égéstudományi Bizottság 2017. évi rendes közgyűlést tart 2017. április 12-én (szerdán) 15:00-kor az ELTE Kémiai Intézet 063 teremben (1117 Budapest Pázmány Péter sétány 1/A).
Amennyiben a Közgyűlés ebben az időpontban nem határozatképes, akkor a változatlan napirendű megismételt Közgyűlés időpontja: 2017. április 12. (szerda) 15:30, ELTE Kémiai Intézet 063 terem (1117 Budapest Pázmány Péter sétány 1/A). A megismételt Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

NAPIREND

1. A TDK-díjak átadása
2. Az Elnökség beszámolója a MÉB 2016. évi szakmai és gazdasági tevékenységéről.
3. Az Ellenőrző Bizottság véleménye a számviteli beszámolóról és annak közhasznúsági mellékletéről.
4. A 2016. évi szakmai beszámoló, a számviteli beszámoló és annak közhasznúsági mellékletének megvitatása és elfogadása.
5. A MÉB 2017. és 2018. évi tagdíjának elfogadása
6. A MÉB 2017. évi költségvetési tervének és munkatervének elfogadása
7. Közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele iránti kérelem benyújtásáról szóló döntés
8. Az Alapszabály módosításának megvitatása
9. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása
10. Befektetési szabályzat elfogadása
11. Egyebek.

Turányi Tamás
elnök

Kérem észrevételeit a következõ címre írja meg administrator@combustioninstitute.hu!