Slide Down Box Menu with jQuery and CSS3

Üdvözöljük a Magyar Égéstudományi Bizottság weboldalán!

Magyar Égéstudományi Bizottság TDK-díja

A Magyar Égéstudományi Bizottság (MÉB) Elnöksége 2015-ben TDK-díjat alapított, amelyet minden évben egyszer, januárban ítél oda.
A díjat azon egyetemi hallgatók nyerhetik el, akik munkájukat az egyetemük házi TDK-konferenciáján bemutatták.

A TDK-munka témájának a következő tudományterületekhez kell kapcsolódnia: égéstudomány, égéstechnológia, égéskémia.

A díjra pályázatot kell benyújtani Magyar Égéstudományi Bizottság számára, a MEB@combustioninstitute.hu e-mail címre. A pályázatnak tartalmaznia kell az eredeti TDK-dolgozatot (pdf formában) és egy aláírt nyilatkozatot, hogy a mellékelt munkát benyújtja a MÉB TDK-díja elnyerésére. A nyilatkozatnak tartalmazza a pályázó(k) és a témavezetők/konzulensek elérhetőségét, valamint azt, hogy a pályázó a díj elnyerése esetén hozzájárul dolgozata közzétételéhez a MÉB weboldalán. Ajánljuk, hogy a pályázó mellékelje a TDK-munka írásbeli bírálatait is.

A pályázat beérkezési határideje december 31.

A TDK-díjhoz a MÉB egyszeri pénzdíjat is ad, amelynek bruttó összege a következő:
arany fokozat: 60.000,- Ft
ezüst fokozat: 40.000,- Ft
bronz fokozat: 20.000,- Ft

Ha az eredeti dolgozatnak több társszerzője van, akkor közöttük egyenlő arányban megoszlik a díj.
A pályázatokat a MÉB elnöksége bírálja el. A MÉB elnöksége fenntartja a jogot, hogy egy adott fokozatból többet kiadjon egy évben, vagy éppen az adott fokozatot abban az évben ne adja ki.


A MÉB TDK-díját 2024-ben elnyert hallgatók

Arany fokozat:

Tóth Csenge Emese: Hulladék gumiabroncsok pirolízise során alkalmazott természetes eredetű adalékanyagok hatásának vizsgálata, különös tekintettel a kén megoszlására (ME, Nagy Gábor)


Ezüst fokozat:

Papp Dániel: Hidrogén földgázhoz történő bekeverési arányának vizsgálata perdületes égőben (BME, Sztankó Krisztián Endre)A MÉB TDK-díját 2023-ben elnyert hallgatók

Arany fokozat:

Hirják Árpád Botond: Helyettesítő modell-tüzelőanyag alkalmazhatóságának értékelése PIV mérések alapján (BME, Csemány Dávid)

Kardos Réka Anna: Levegő segédközeges porlasztó permetképének vizsgálata reaktív környezetben (BME, Józsa Viktor)

Varga Dániel: Vízi növények biogáz alapanyagként történő hasznosításának vizsgálata (ME, Nagy Gábor)A MÉB TDK-díját 2022-ben elnyert hallgatók

Arany fokozat:

Gyöngyösi Márton: Tüzelésmodellek értékelése ammónia esetén (BME, Füzesi Dániel)

Kardos Réka Anna: Folyékony tüzelőanyagok párolgásának vizsgálata Fázis Doppler Anemométer segítségével (BME, Józsa Viktor)

Rácz Erika: Levegő-segédközeges porlasztóval képzett permet sebességképének értékelése dimenziótlan számokkal és statisztikai módszerekkel (BME, Józsa Viktor)

Szanthoffer András: The Combustion Chemistry of Syngas/NOx Gas Mixtures (ELTE, Turányi Tamás, Zsély István Gyula)


Ezüst fokozat:

Borsó Janka: Laboratóriumi kerozinégetési kísérletek számítógépes szimulációja (ELTE, Turányi Tamás)

Takács Péter: Nemgömbi geometriájú tüzelőanyagszemcsék fluidizációs karakterisztikára gyakorolt hatása (BME, Szücs Botond)

Tóth Csenge Emese: Hulladékká vált gumiabroncsok pirolízisének energetikai és környezetvédelmi célú elemzése (ME, Nagy Gábor)


Bronz fokozat:

Kovács Csongor: Depóniagáz-üzemű gázmotorok hulladékhő hasznosításának vizsgálata veszélyes iszapszerű hulladékok szárítására (BME, Szabó Zádor, Szücs Botond)

Kovács Csongor: Zuglói Fűtőerőművi gázmotorok önfogyasztás csökkentésének vizsgálata (BME, Szabó Zádor, Szücs Botond)

Nagy Bence Balázs: Perdítőelemek vizsgálata numerikus szimuláció segítségével (BME, Füzesi Dániel)A MÉB TDK-díját 2021-ben elnyert hallgatók

Arany fokozat:

Búzás Bettina és Tóth Judit: Műanyag hulladékok égési tulajdonságainak vizsgálata (ME, Póliska Csaba, Mentes Dóra, Kovács Árpád)

Rácz Erika: Levegő segédközeges porlasztás légsebességének meghatározása a permetben (BME, Józsa Viktor)

Vámos János: Helyettesítő tüzelőanyag összetételének optimalizációja égőtéri szimulációs vizsgálatokhoz (BME, Csamány Dávid)

Veres-Ravai Ákos: Nitrogén-monoxid átalakulásait szénhidro-gének jelenlétében leíró reakciómechaniz-musok vizsgálata (ELTE, Turányi Tamás, Zsély István Gyula)


Ezüst fokozat:

Pitlik Marcell: Térfogati égés optikai vizsgálata és mesterséges intelligencia alapú elemzése (BME, Józsa Viktor, Nagy Balázs Vince)A MÉB TDK-díját 2020-ban elnyert hallgatók

Arany fokozat:

Füzesi Dániel: Perdítőelemek égésre gyakorolt hatásának modellezése egy szegény keverékkel üzemelő perdületes égő esetén (BME, Józsa Viktor)

Kecsmár Gergő: Műanyag hulladék keverékek pirolízise folyékony üzemanyagok előállítása céljából (ME, Dobó Zsolt)


Ezüst fokozat:

Takács Péter: Háztartási hulladék termikus hasznosítása fluidizációs technológiával (BME, Szücs Botond)A MÉB TDK-díját 2019-ban elnyert hallgatók

Arany fokozat:

Kovács Márton: Elemi reakciók sebességi együtthatóinak meghatározása H2/O2/NOx égési rendszerek mérési adatai alapján (ELTE, Turányi Tamás)


Ezüst fokozat:

Bolla Martin: Butanolégési mechanizmusok reakciókinetikai és termodinamikai vizsgálata (ELTE, Zsély István)

Csorba Benjámin: Tömegeffektusok elméleti vizsgálata a CH3 + HBr → CH4 + Br reakció mikroszkopikus mechanizmusának felderítésére (MTA TTK, Lendvai György)

Füzesi Dániel: Perdítoelem kialakítások égésre gyakorolt hatásának elemzése (BME, Józsa Viktor)

Jakab Zsófia: Műanyag hulladékok pirolízise folyékony tüzelőanyagok előállítása céljából (Miskolci Egyetem, Dobó Zsolt)

Szanthoffer András György: Nitrogénvegyületek égéskémiája szintézisgáz égése során (ELTE, Turányi Tamás és Zsély István)


Bronz fokozat:

Molnár Kristóf, Szabó Viktória: Elektromos járművek tűzbiztonságának vizsgálata (Óbudai Egyetem, Nagy Rudolf)

Sebe Emese: Kommunális hulladékból származó biofrakció és RDF pirolízisének vizsgálata laboratóriumi körülmények között (Miskolci Egyetem, Kállay András Arnold)

Schuszter Henrik: Metán nitrogén-oxid katalízissel gyorsított oxidációjának vizsgálata (ELTE, Turányi Tamás és Zsély István)

Veres-Ravai Ákos: Nitrogén-monoxid átalakulásait metán és etán jelenlétében leíró reakciómechanizmusok vizsgálata (ELTE, Turányi Tamás és Zsély István)A MÉB TDK-díját 2018-ban elnyert hallgatók

Arany fokozat:

Góger Szabolcs: A HBr + OH → H2O + Br reakció sebességének meghatározása elméleti módszerekkel (Pannon Egyetem, Lendvay György)

Novotni Gergely: Perdületes dízelolaj láng akusztikai karakterisztikájának vizsgálata (BME, Józsa Viktor)


Ezüst fokozat:

Hidegh Gyöngyvér: Előkeveréses égő lángemissziós spektrometriai diagnosztikája (BME, Józsa Viktor)

Mentes Dóra: Nemesített energiafűz fajták tüzeléstechnikai jellemzőinek vizsgálata (Miskolci Egyetem, Szemmelveisz Tamásné és Palotás Árpád)


Bronz fokozat:

Virágh Eszter: Hőmérséklet-változtatással irányított reakciókinetikai egyenletek erős elérhetőségének vizsgálata (BME, Kiss Bálint, Drexler Dániel András, Tóth János)A MÉB TDK-díját 2017-ban elnyert hallgatók

Arany fokozat:

Csemány Dávid Béla: Tüzelőanyag cseppek előkeveréses égőben történő párolgásának modellezése konvektív hőátadás és hősugárzás figyelembevételével (BME, Józsa Viktor)

Kovács Márton: Hidrogén és nitrogén-oxidok égési rendszerekben való kölcsönhatását leíró reakciómechanizmusok vizsgálata (ELTE, Turányi Tamás és Varga Tamás)

Parragh Dávid Máté: Koromszemcse 3D rekonstrukciója (Miskolci Egyetem, Tóth Pál)

Szücs Botond: SRF szemcsék vertikális elhelyezkedése fluid ágyban (BME, Szentannai Pál)


Bronz fokozat:

Hidegh Gyöngyvér: Diffúzorok alkalmazásának hatása előkeveréses égők károsanyag kibocsátására (BME, Józsa Viktor)

Novotni Gergely István: Lángstabilitás akusztikai vizsgálata (BME, Józsa Viktor)


Az ezüst fokozat nem került kiosztásra.


A MÉB TDK-díját 2016-ban elnyert hallgatók

Arany fokozat:

Aczél Márton: Másodlagos pirolízis termékek viselkedésének vizsgálata oxiszén-tüzelés esetében

Balogh Nándor: Mikro-gázturbina tüzelőterének numerikus szimulációja


Ezüst fokozat:

Hidegh Gyöngyvér: Előkeveréses égő stabilitási és spektrometriai vizsgálata

Kecső Lajos: Ételmaradék és fa közös katalitikus pirolízisének vizsgálata

Szücs Botond: Hideg fluidizációs berendezés fejlesztése tüzelőanyag eloszlási vizsgálatokra


Bronz fokozat:

Csordás Bernadett: Szilárd tüzelésű kazán felügyeleti rendszerének alapjai

Virágh Eszter: Kémiai reakciók irányíthatóságának vizsgálata

Change to English